* 09.07.2013
CACK

Zkouška chovnosti - povaha 5
RTG spondyloza - 3
RTG DKK - 0/0
Vyšetření srdce - normální kardiologický nález (RTG, ECHO + Doppler, EKG)
vyšetření provedl: MVDr. Karel Najman AAVET Praha


majitel: chovatelská stanice " Z UNGELTU "

fotoalbum 1.