* 09.07.2013


02/2015 - trénink obrany (figurant Lukáš Čejka)